Nye klasser D40 og H40

Flere klubber har etterspurt ytterlige differensiering på alder i Sprintliga 2019,  30. og 31. mars.

Vi har derfor åpnet en egen klasse for DH40, i tillegg til DH60, DH21 og nedover.